Record edition

Amb la voluntat d’editar primers treballs de músics joves d’estils ben diversos que apostin per les composicions pròpies, així com de col•laborar en la difusió de músiques d’autoria catalana, l’any 2014 va néixer una col•lecció de format estàndard (per distingir-la del producte PREMIUM, únicament centrat en la música clàssica i en els artistes del segell SEED), que està vinculada a l’acció que desenvolupa l’Associació per a la Divulgació, l’Ensenyament i la Promoció de la Música Catalana.

L’estil no és en cap cas una cotilla per a aquesta col·lecció i en aquest sentit edita treballs que s’emmarquen en l’àmbit del:

This site uses cookies to improve your browsing experience. If you continue browsing, accept our Cookies policy.