27 maig
EL TALLER DE MÚSICS I SEED PUBLIQUEN DOS MOVIMENTS DEL RÈQUIEM A ENRIQUE MORENTE

Aquest 2020 s’escau el desè aniversari de la mort del genial artista Enrique Morente, estretament vinculat a Catalunya gràcies al Taller de Músics i, més concretament, a la figura de Lluís Cabrera.

El dia exacte en què s’acomplien els set anys de la mort del cantaor, el 13 de desembre de 2017, el Taller de Músics va estrenar a la Sala Barts de Barcelona i en el marc del Festival Internacional de Jazz un homenatge a Morente articulat a partir de l’estrena absoluta d’un Rèquiem de nova creació, una missa de difunts dedicada a l’artista.

Per a l’ocasió, el Taller de Músics va convocar una banda amb més d’una trenta d’artistes sota la direcció de Joan Albert Amargós. Amb música original del pianista i compositor -estretament vinculat al Taller- Joan Díaz, el Rèquiem a Enrique Morente es presenta com una peça en vuit moviments dels quals, en ple confinament, el Taller de Músics i Seed Music han publicat els vídeos corresponents als tracks:

5. Sequentia – Dies Irae: Tristes guerras
7. Sanctus: Canción 8

Juntament amb els vídeos, el Taller ha compartit un llibret sobre l’homenatge a Morente amb textos del musicòleg Faustino Núñez sobre la figura de Morente i la seva influència en autors i moviments posteriors; també una entrevista a Lluís Cabrera recordant el vincle de Morente amb el Taller i una anàlisi sobre el Rèquiem a Morente que signa el musicòleg Oriol Pérez Treviño.

El llibret, en tres idiomes (castellà, català i anglès) està disponible de manera gratuïta juntament amb els dos vídeos que compten amb les veus solistes de Pere Martínez (Tristes guerras, a partir d’un poema de Miguel Hernández) i Paula Domínguez (que canta el Sanctus de Joan Díaz amb lletra de Rafael Alberti).