Joel Bardolet_Foto Pau Codina
Joel Bardolet foto Pau Codina
Joel Bardolet_Foto Pau Codina
JOEL BARDOLET_Foto Pau Codina
Joel Bardolet_Foto Pau Codina
joel bardolet 3r_Foto Pau Codina
previous arrow
next arrow

JOEL BARDOLET

“Més enllà de reproduir la partitura, va explorar els límits de la comunicació i reivindicar tots els elements que participen en el procés, des de la respiració fins al silenci.”
REVISTA MUSICAL CATALANA

Amb mirada pròpia

El violinista vigatà Joel Bardolet és un músic singular. D’aptituds evidents i musicalitat exultant, la seva manera particular d’abordar obres clau del repertori universal li ha valgut un lloc destacat en el panorama actual d’orquestres i formacions de cambra centreeuropees, amb les quals col·labora regularment, ja sigui com a concertino o com a solista.

La seva inusual porositat interpretativa es tradueix en l’elecció d’uns programes modelats amb molta cura, en col·laboració amb músics que li permeten treballar de manera rigorosa en favor de la intencionalitat rítmica, el fraseig i el compactat sonor. L’estil de Bardolet és propositiu, no finalista: interpel·la l’oïdor i li planteja preguntes amb voluntat d’establir-hi un diàleg personal i còmplice. En definitiva, el fa partícip del procés artístic i creatiu.

Joel Bardolet aporta una mirada fresca, molt musical i amb un punt de fantasia en un context fonamentat -en excés- en l’ortodòxia. El seu criteri, sòlid, fruit del mestratge assolit a Catalunya, Alemanya i Suïssa, s’endevina suggerent, d’efecte renovador. La veu del violí. Una veu, la seva, excepcional.

ÀLBUMS